GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.salonmotorowerowy.com są objęte gwarancją producenta. Jeżeli Klient stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia  powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji.


2. Klient jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć opis stwierdzonych wad.

3. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.

4. Reklamacje należy składać na adres: „VMAX” ul. Koźielska 56, 47-100 Strzelce Opolskie, e-mail: sklep@salonmotorowerowy.pl; tel. 77 461 02 02 wew. 23. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000. r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym „www.salonmotorowerowy.pl” bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi śladów używania i nie został w żaden sposób zniszczony (w tym zdjęta folia). Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu. „salonmotorowerowy.pl” gwarantuje zwrot wartości towaru w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem lub przekazem pocztowym w kwocie zapłaconej sumy pomniejszonej o koszty dostawy (o ile te koszty zostały dla danego towaru określone). Koszty odesłania (zwrotu) towaru do „VMAX” ul. Koźielska 56, 47-10 Strzelce Opolskie obciążają Klienta.


7. „Salonmotorowerowy.pl” nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.